Strategi, forretningsutvikling og internasjonalisering

Strategi og forretningsutvikling

Strategi og forretningsutvikling handler om å utføre bevisste valg som blir retningsgivende for utviklingen av en bedrift eller organisasjon. Den skal sikre langsiktig måloppnåelse og innebærer veivalg hvor en må forsterke, fornye eller forkaste ideer og muligheter.

Reneco bistår under utvikling av strategier og handlingsplaner. Vi følger også opp i gjennomføringsfasen med oppfølging av handlinger, tiltak og resultater. Prosessen innebærer:

 • Utarbeidelse eller evaluering av bedriftens forretningsidè
 • Utarbeidelse av situasjonsanalyse (SWOT)
 • Bistand ved analyse- og veivalgsprosesser
 • Utarbeidelse av strategi- og målformuleringer
 • Implementering, herunder:
  • Utarbeidelse av delmål og handlingsplaner
  • Oppfølging
  • Tilpasning og justering

Internasjonalisering

Det siste 10-året har det vært en aksellererende utvikling preget av globalisering og internasjonal arbeidsdeling. Asia og Øst-Europa har blitt verdens produksjonsressurser mens tradisjonelle høykostland, som Norge, møter en annen og tøffere konkurranse.

Denne utviklingen har medført store utfordringer for næringslivet hvor noen bedrifter har problemer samtidig som vinnerne har benyttet situasjonen til å gjøre endringer i egen organisasjon og arbeidsprosesser.

Sentralt i disse vurderingene er en evaluering av egen kjernekompetanse samt vurdering av alternative produksjonsmetoder og -steder med tilhørende bruk av underleverandører i inn- og utland.

Reneco har erfaring fra internasjonaliseringsprosesser og kan bidra innenfor:

 • Kjøpe / lage vurderinger
 • Planlegging og gjennomføring av innkjøp av teknisk utstyr og prosjekter i inn- og utland
 • Inngåelse av kontrakter og rammeavtaler
 • Prosjektleveranser
 • Utenlandsetableringer