Prosjektutvikling, finansiering og realisering

Reneco AS bistår i alle faser av et prosjekt, fra idefase til realisering.

Vi bistår med å definere og beskrive prosjekter og utfører profesjonell bistand i forbindelse med søknader om finansiering og tilskudd.

Vi har erfaring innen bedriftsetablering, prosjektutvikling og FoU-prosjekter og vi kjenner godt til offentlige støtteordninger som skattefunn, IFU/OFU og miljøteknologiordningen.